La bi xiao xiao sheng Poster

La bi xiao xiao sheng Poster

La bi xiao xiao sheng

Amazon » eBay »

The film "La bi xiao xiao sheng" is a 88 minute comedy / action / drama from 1995, directed by Chu Yen-ping. The main cast consists of Takeshi Kaneshiro, Athena Chu, Hao Shaowen and Ng Man-tat.

La bi xiao xiao sheng

Details

Cast & Crew

We know about 9 people who worked on "La bi xiao xiao sheng";

Directed by


Cinematography
Rate this title

Have you seen La bi xiao xiao sheng? Rate it between 1 to 10 below.

Log in to your account if you want to rate this title.