Zhong sheng da shi (1995)

Zhong sheng da shi Poster

Zhong sheng da shi Poster

Zhong sheng da shi

Amazon » eBay »

The film Zhong sheng da shi is a romantic comedy from 1995, directed by Wellson Chin Sing-Wai. The main cast consists of Vivian Chan and Ching Wan Lau.

Zhong sheng da shi

Details

Cast & Crew

We know about 8 people who worked on "Zhong sheng da shi";


Written byRate this title

Have you seen Zhong sheng da shi? Rate it between 1 to 10 below.

Log in to your account if you want to rate this title.

In Cinemas

Latest Posters